DAŇOVÁ EVIDENCE

Daňová evidence patří do podnikatelského života nejen drobných živnostníků, ale i menších firem, které nejsou zapsány v Obchodním rejstříku, podnikají dle zvláštních právních předpisů nebo jsou sdružením vlastníků bytových jednotek.

Vedení daňové evidence je v podstatě stále jednoduché, jak tomu bylo u dřívějšího jednoduchého účetnictví, které bylo zrušeno k 1.1.2004 a dále se používá daňová evidence, která na jednoduché účetnictví navazuje.

Nebaví Vás vedení daňové evidence nebo si s vedením daňové evidence nevíte rady?

Nabízíme Vám v oblasti vedení daňové evidence naše externí účetní služby za nejlevnější cenu a mimo to získáte více času pro svoje podnikání, bezchybné účtování, možnost fakturace a vedení skladového hospodářství, včasné upozornění na nezaplacené pohledávky a závazky, zastupování na úřadech a při kontrolách. Měsíční nebo čtvrtletní přiznání k DPH, daň silniční, přiznání k dani z příjmů fyzických osob jsou již zahrnuty v ceně daňové evidence.

Nemůžete se rozhodnout v oblasti daňové evidence? Zcela Vás chápeme a jen Vám můžeme doporučit, aby jste si přečetli výhody externí spolupráce a nezávazně po dobu 1 měsíce si nás vyzkoušeli v oblasti daňové evidence bez jakýchkoliv závazků a náhrad z Vaši strany.

Ceník daňové evidence (dříve jednoduché účetnictví)
Měsíční paušál (práce s doklady - seřazení, vylepení atd.) 200 - 500 Kč
Zaúčtování do 50 dokladů12 Kč
Zaúčtování nad 50 dokladů11 Kč
Zaúčtování nad 100 dokladů10 Kč
Závěrkové operacezahrnuto v ceně
Přiznání k DPH, daň silniční, přiznání k dani z příjmů, přehledy pro ZP a SZ250 – 500 Kč
Evidence hmotného a nehmotného majetkuzahrnuto v ceně
Evidence drobného majetkuzahrnuto v ceně

Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Jsme plátci DPH. Ceny jsou orientační a lze je upravit dle vzájemné dohody, počtu zpracovávaných dokladů a ostatních dodávaných služeb

Daňová evidence obsahuje tyto základní služby:

  • kontrola předaných účetních dokladů a následná evidence
  • řádné zaúčtování účetních dokladů dle platné legislativy
  • vyhotovení tiskových podkladů (peněžní deník, pohledávky a závazky, přijaté a vydané faktury, apod.)
  • vyhotovení přehledů dle přání klienta
  • zastupování na úřadech (FÚ, ZP, SZ)
  • předávání dokladů v sídle Vaší společnosti, popř. dle vzájemné domluvy

Daně zpracované v rámci daňové evidence:

  • zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty (měsíční nebo čtvrtletní přiznání k DPH)
  • zpracování přiznání k dani z příjmů fyzických osob, včetně výkazu o majetku a závazcích, výkazu příjmů a výdajů, přehledů pro ZP a SZ
  • daň silniční

Všechna práva vyhrazena. Copyright © 2009 ABNORMIS design