VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

Vedení účetnictví je v mnoha směrech složitější než účtování v daňové evidenci a z toho důvodu střední a velké firmy zaměstnávají vlastní účetní, to je v dnešní době zbytečně finančně náročné, protože externí účetní firma je levnější a výhodnější než zaměstnávat vlastní účetní jako zaměstnance. Pojem účetnictví se začal používat od 1.1.2004, do té doby to bylo podvojné účetnictví. Účetnictví vedou právnické osoby a fyzické osoby s povinností vést účetnictví a právě jim nabízíme naše externí účetní služby za nejvýhodnějších podmínek.

Nabízíme Vám v oblasti vedení účetnictví naše externí účetní služby za nejlevnější cenu. Mimo to ušetříte tisíce korun ročně na odvodech a mzdách vlastních účetních a na provozních režiích. Samozřejmostí u nás je bezchybné a rychlé účtování, měsíční nebo čtvrtletní přiznání k DPH, daň silniční, přiznání z příjmů právnických osob (včetně výkazu zisku a ztrát, rozvahy), závěrkové operace a ostatní služby včetně zastupování na úřadech.

Nemůžete se rozhodnout v oblasti vedení účetnictví? Zcela Vás chápeme a jen Vám můžeme doporučit, aby jste si přečetli výhody externí spolupráce a nezávazně po dobu 1 měsíce si nás vyzkoušeli v oblasti vedení účetnictví bez jakýchkoliv závazků a náhrad z Vaši strany.

Ceník účetnictví (dříve podvojné účetnictví)
Měsíční paušál (práce s doklady - seřazení, vylepení atd.)500 – 1000Kč
Zaúčtování do 50 dokladů13 Kč
Zaúčtování nad 50 dokladů11 Kč
Zaúčtování nad 100 dokladů10 Kč
Závěrkové operace (maximální cena)650 - 1000Kč
Přiznání k DPH, daň silniční, přiznání k dani z příjmů, přehledy pro ZP a SZ250 – 500 Kč
Evidence hmotného a nehmotného majetkuv ceně
Evidence drobného majetkuv ceně

Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Jsme plátci DPH. Ceny jsou orientační a lze je upravit dle vzájemné dohody, počtu zpracovávaných dokladů a ostatních dodávaných služeb

Vedení účetnictví obsahuje tyto základní služby:

  • kontrola předaných účetních dokladů a následná evidence dle data
  • řádné zaúčtování účetních dokladů dle platné legislativy
  • vyhotovení tiskových podkladů (účetní deník, hlavní kniha účtů, pokladní kniha, saldokonto, měsíční rozvaha, předvaha a výsledovka, soupis bankovních výpisů, pohledávky a závazky, přijaté a vydané faktury, apod.)
  • vyhotovení přehledů dle přání klienta
  • zastupování na úřadech (FÚ, ZP, SZ)
  • předávání dokladů v sídle Vaší společnosti, popř. dle vzájemné domluvy

Daně zpracované v rámci vedení účetnictví:

  • zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty (měsíční nebo čtvrtletní přiznání k DPH)
  • zpracování přiznání k dani z příjmů právnických osob, včetně výkazu zisku a ztrát, rozvahy
  • daň silniční

Všechna práva vyhrazena. Copyright © 2009 ABNORMIS design